STEUNEND LID

€ 50,00

STEUNEND LID

€ 50,00

Supporter,sympathisant, ouder,... 

Voor €50/jaar ben je aangesloten bij onze club én verzekerd tijdens je aanwezigheid op ons domein (rondvliegende ballen, verzwikte enkel,…).

Je krijgt een aansluiting bij de club en je wordt door ons verzekerd.


ZILVEREN LID

€ 75,00

ZILVEREN LID

€ 75,00

Wil je onze club steunen met jouw bijdrage?

We willen je graag vermelden op onze sponsormuur.
Bedankt!

Je krijgt een VIP plaats bij evenementen en wedstrijden en je wordt door ons verzekerd.

GOUDEN LID

€ 125,00

GOUDEN LID

€ 125,00

Wil je onze club steunen met jouw bijdrage?
Voor een jaarlijkse bijdrage vermelden we jou graag op onze sponsormuur en facebookpagina/instagram. Je krijgt ook een gouden lidkaart.

Je krijgt een VIP plaats bij evenementen en wedstrijden, waar je ook een drankje krijgt.
Je wordt vermeld op onze sponsormuur én op onze sociale media. Je wordt uiteraard ook door ons verzekerd.


Een ander sponsoridee of bedrag?

Neem contact op met ons via voorzitter@borgerhoutsquirrels.be en we voorzien een voorstel op maat!