GOUDEN LID

€ 125,00

Wil je onze club steunen met jouw bijdrage?
Voor een jaarlijkse bijdrage vermelden we jou graag op onze sponsormuur en facebookpagina/instagram. U krijgt ook een gouden lidkaart.