Aanvraagformulier Tegemoetkoming Jeugdsportfonds Docx
Word – 282,0 KB 5 downloads

Deze aanvraag bezorg je tijdig via mail aan: jeugdsportfondssq@gmail.com

Ondersteuning (inter)nationale trainingen/stages/team eigen leden

K. Base – en Softballclub Squirrels vzw heeft een fonds opgericht, in samenwerking met CERA,  voor spelers van eigen club die geselecteerd zijn voor (inter)nationale stages, teams, tornooien,…

De club wil spelers de kans geven om zich ten volle te ontplooiien en leerkansen op te doen. Elke geselecteerde speler kan een aanvraag doen en deze wordt objectief behandeld door een apart orgaan in de club. Maximaal 2 weken na de aanvraag komt er bericht of de toelage wordt goedgekeurd en voor welk bedrag. Dit kan maximaal om 50% van het te betalen bedrag, met een maximum van €150. Leden met een VT statuut hebben recht op maximaal 70% (maximum €200) van het te betalen bedrag.

Stages/tornooien van KBBSF/BSV zullen een hogere inschaling krijgen dan externe stages.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

· Juiste leeftijd selectie ( max 21 jaar dag aanvang )

· Aangesloten bij K. Base – en Softballclub Squirrels vzw

· Geen openstaande rekeningen of lidgelden te betalen bij de club op dag van aanvraag. In dit geval wordt de aanvraag geweigerd.

· Aanvraag tijdig ingediend: maximaal 2 weken voor deelname

· Bewijs betaling deelname

Aanvraag: zie bijhorend formulier

Aanvraag wordt behandeld door 2 onpartijdige leden van Squirrels.

2 weken na aanvraag wordt bekend gemaakt via mail of er goedkeuring is. De toelage wordt gestort ( na max. 3 weken) na volbrengen stage, tornooi,… én na  indienen van:

- betaalbewijs
- attest deelname

- officieel document VT statuut ( indien van toepassing)

 

Deze tegemoetkoming kan enkel uitgekeerd worden zolang het fonds liquide middelen bezit. Het fonds zal gevoed worden door acties georganiseerd door Borgerhout Squirrels, sympathisanten en eventueel sponsors.