We hebben een contact e-mailadres nodig. Indien u bv. een nieuw-samengesteld gezin bent, kan u meerdere e-mailadressen ingeven.

Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.