Beleidsvisie

Onze visie is opgebouwd uit 9 belangrijke pijlers die hieronder verder worden toegelicht.

Sportivity Quality United Intrest Respect Rules Everybody Learn Safety

 

Sportivity

Wij, spelers, ouders, begeleiders, coaches, het bestuur en supporters beleven in het beeball/baseball/softball in de eerste plaats plezier. Hierbij zijn opleiding en training zeker zo belangrijk als het spelen van wedstrijden zelf. Alsook de betrokkenheid bij het clubgebeuren en bij de activiteiten die dit plezier bevorderen. Hierdoor dragen we ook bij tot het promoten van de base- en softball sport. Wij gedragen ons SPORTIEF op en naast het veld, tijdens en buiten de wedstrijden, tegenover onze tegenstrevers en onze medespelers, en naar alle supporters toe.
Sportiviteit en plezier zijn de belangrijkste waarden die wij onze jeugd willen meegeven zowel op en naast het veld.

 

Quality

Wij willen onze spelers zoveel mogelijk de kans geven om hun kwaliteiten in het beeball/baseball/softball te ontplooien. Onze club doet dit door te zorgen voor opgeleide coachen die instaan voor de opvolging van spelers en voor het bepalen van de teamspirit.Door onze coaches een kwaliteitsvolle opleiding te geven en ondersteuning garanderen wij onze jeugd ook een kwaliteitsvolle opleiding.

Dit met het oog op de toekomst en doorgroei naar het hoogste niveau, zowel op club, nationaal en internationaal niveau.

 

United

Wij, spelers, ouders, begeleiders, coaches, scheidsrechters en supporters, zetten ons in voor een gezellige, samenhorige sfeer tijdens wedstrijden, trainingen en andere activiteiten. Zo vormen wij een club waar iedereen welkom is. Gezamenlijk werken wij in de richting van hetzelfde doel. EENHEID is de sterkte van onze teams en van onze club in het geheel.

Als club steunen wij alle spelers en coachen in hun groeiproces. Maar ook de steun tussen de spelers en coachen onderling is belangrijk voor de teamspirit. De steun van de ouders is (vaak) noodzakelijk voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van vele spelers. Deze gezonde mix draagt mee bij tot het behalen van goede, sportieve resultaten.

Alles wat wij doen doen we samen.
Er wordt gewonnen als ploeg, maar ook verloren als ploeg. Onze spelers dragen de fierheid van onze club ook, maar zullen ook op moeilijke momenten op elkaar en andere clubleden moeten en kunnen steunen. Zo vormen we een sterke basis en een wil om hard te werken voor elkaar en voor zichzelf.

 

Intrest

Spelers hebben interesse in onze sport en club.
Zij komen gemotiveerd naar de trainingen/wedstrijden en werken hard om hun doel te bereiken.  Door te weren met het communicatieplatform Twizzit willen we de interesse en gebondenheid van de pelers dicht bij de club houden.

 

Respect

Wij tonen respect voor alle spelers, ouders, begeleiders, coaches, scheidsrechters en supporters van alle clubs, zowel op eigen terrein als buitenshuis, alsook via Social Media kanalen (Facebook, Twitter, …). Wij tonen respect voor al het materiaal en de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld, zowel op eigen terrein als buitenshuis.Wij tonen respect voor alle spelers, ouders, begeleiders, coaches, scheidsrechters en supporters van alle clubs, zowel op eigen terrein als buitenshuis, alsook via Social Media kanalen (Facebook, Twitter, …). Wij tonen respect voor al het materiaal en de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld, zowel op eigen terrein als buitenshuis.

 

Rules

We houden ons aan de huishoudelijke afspraken en respecteren de beslissingen van coachen en scheidsrechters. Wij beoefenen de base- en softballsport volgens het reglement van de KBBSF en de VBSL.

 

Everybody

Iedereen is welkom in onze club, ongeacht culturele achtergrond, etnische afkomst, geloof, seksuele geaardheid, enz…  De laatste jaren merken we dat er een grotere diversiteit aanwezig is op onze club.

 

Learn

Kampioen spelen is leuk maar vormt niet onze hoofddoelstelling. We vinden het als club belangrijk dat spelers leren omgaan met winst en verlies en dat ze leren functioneren in en als team.

 

Safety

Als club hechten wij ook zeer veel belang aan VEILIGHEID. Veiligheid zowel op het veld, tijdens wedstrijden en trainingen, als naast het veld.
Veiligheid naast het veld willen we hoger in het vaandel dragen.  Sinds 2024 hebben we een API, een vertrouwenspersoon waar je bij terecht kan met llerlei prolemen of vragen rond (mentaal) welzijn.  Zijn contactgegevens:kevin.vervloet@hotmail.com
Alcohol op onze club is toegestaan, maar tijdens JEUGDwedstrijden en trainingen zien we dit liever enkel aan het terras ( kantine)

Gezond eten willen we ook promoten en daarvoor heeft elke jeugdploeg zijn eigen fruitouders. Zij zorgen na een thuiswedstrijd voor een stuk vers fruit voor elke speler.