Huishoudelijke afspraken

Inleiding:

Met dit reglement willen we duidelijke afspraken kenbaar maken zodat iedereen op een gepaste manier kan functioneren in onze club. Van elke coach, begeleider, bestuurslid en speler wordt verlangd dat hij of zij zich aan deze afspraken houdt. Hoewel het winnen van wedstrijden en het behalen van kampioenschappen in belangrijke mate bijdragen aan het spelplezier en zelfvertrouwen van jeugdspelers, geldt bij Borgerhout Squirrels voor elke jeugdcoach dat het bijdragen aan een goede jeugdopleiding belangrijker is dan het winnen van een wedstrijd.

Deze afspraken beperken zich niet tot de baseball-technische aspecten. Van coaches wordt verwacht de Panathlonverklaring te ondertekenen, alsook de SQUIRRELS clubafspraken te respecteren en toe te passen.

Afspraken:

*10 min voor aanvang van trainingen aanwezig. Coaches zijn dan reeds aanwezig.

* Bij afwezigheid op trainingen en wedstrijden (tijdig) verwittigen aan de hoofdcoach.

* Inzet en discipline zijn de basiswaarden tijdens trainingen en wedstrijden. Onder inzet verstaan we dat iedereen zijn best blijft doen en wil bijleren. Discipline toon je door tijdig aanwezig te zijn zodat opwarmingen gezamenlijk en stipt kunnen starten.

* Graag zien we op en naast het veld een positieve ingesteldheid.

* Tijdens trainingen wordt een baseballuniform gedragen. Bij wedstrijden draagt iedereen het clubuniform respectvol.

* Voor het verlaten van het veld wordt de jersey uitgedaan.

* Na de match verplicht douchen. Dit kan zowel thuis als op de club.

* Tijdens trainingen en wedstrijden is het nuttigen van frisdrank of alcoholische dranken niet toegestaan. Wegens medische redenen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Water ( in afsluitbare fles) mag altijd gedronken worden.

* Eten is niet gepast tijdens trainingen en wedstrijden. Dit kan wel toegestaan worden tussen wedstrijden of na het afsluiten. Snoep en chips horen niet thuis op een baseballveld.

* GSM, iPod, … worden niet gebruikt tijdens trainingen en wedstrijden. ( behoudens noodzakelijk voor werk)

* Roken en alcohol drinken in uniform is niet toegestaan.  Ook drugs is ten strengste verboden!

* Het dragen van materiaal wordt bepaald via een beurtrol, opgesteld door de coach/ kapitein.

* Alle spelers zorgen bij het verlaten van een veld voor een nette dug-out ( flesjes, papier,… in de vuilbak) Oudere spelers helpen ook bij het goedleggen van het veld. Dit kan ook via een beurtrol.

* Coachen worden graag aangesproken met ‘coach’ of ‘coach + naam’.

* Beslissingen van de coach i.v.m. ongepast gedrag op trainingen/ wedstrijden worden gerespecteerd. Ouders kunnen, indien gewenst, hierover een gesprek aanvragen.

* Supporters zijn zeer welkom en dragen bij tot een goede beleving van het spel. Supporteren doen we steeds op een constructieve en positieve manier met respect voor de tegenstander, coaches, spelers, scoorders en umpires.  Supporters mogen het veld niet betreden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de coaching.

* Coaches bereiden de trainingen (schriftelijk) voor.

* Het sportreglement van VBSL wordt strikt nageleefd.

* Bereidheid tot samenwerken.

* Open staan om nieuwe dingen te leren/ bij te scholen.

* Coach houdt een aanwezigheidslijst bij. ( twizzit)